Home > Romeinse cijfers

Romeinse cijfers omzetten

Romeinse cijfers omzetten naar gewone cijfers en andersom.


Vul een gewoon getal in om deze om te zetten naar Romeinse cijfers, of vul een Romeinse cijfer combinatie in om deze om te zetten naar een gewoon getal.

Vul een getal in (tot maximaal 9999) en klik op de knop omzetten naar romeinse cijfers
Gewoon getal:  
Vul een Romeinse cijfer combinatie in (gebruik hiervoor de letters I, V, X, L, C, D en M) en klik op de knop omzetten naar gewone cijfers
Romeinse cijfers:  


Toelichting Romeinse cijfers

In het oude Rome hanteerde men een talstelsel voor het weergeven van natuurlijke getallen die wij tegenwoordig Romeinse cijfers noemen. Het Romeinse cijfer stelsel is een additief stelsel, waarbij het totaal van de samenstellende symbolen de waarde bepaald van het voorgestelde getal. De getallen één tot en met tien worden als volgt geschreven in Romeinse cijfers: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X. De Romeinen maakten geen gebruik van het getal 0, het getal 0 is dan ook niet in Romeinse cijfers uit te drukken. Tegenwoordig maken wij gebruik van de Arabische cijfers.

De Romeinse cijfers bestaan uit de onderstaande symbolen. Ieder symbool heeft een bepaalde waarde.
Symbool Waarde
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000


Voor Romeinse cijfers gelden de onderstaande (moderne) regels:

  • Er mag maximaal drie keer hetzelfde symbool achter elkaar gezte worden, dus IX in plaats van VIIII.
  • Er mag maximaal één symbool worden afgetrokken, dus VIII inplaats van IIX.
  • Een symbool wordt van een ander symbool afgetrokken als de waarde (van bhet grootste symbool) vijf of tien keer zo hoog is, dus XLIX in plaats van IL.
  • De symbolen V, L en D mogen niet gebruikt om afgetrokken te worden, dus XCV in plaats van VC.
Volgens deze regels is er slechts één manier om een getal in Romeinse cijfers te schrijven.


Copyright 2012 -2013 Berekenmij.nl. Aan de informatie en berekeningen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Lees de disclaimer en ons privacybeleid